نمادین سازی جلسه 11

حجم فایل : 495.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا نمادین سازی
جلسه 11 برای حل مسئله های پیچیده می توانیم از نماده های مختلفی استفاده کنیم این نمادها مثلاً می تواند. و یا باشد .
ما از نمادها استفاده می کنیم تا مسئله را راحت تر حل کنیم.
مثلاً یک عدد را با هزار جمع کردیم عدد 1300 بدست آمد، آن عدد را با نمادین سازی پیدا می کنیم تبدیل به نماد نماد جایگزین آن عدد پس به مربع های روبرو نگاه کن:
.............. دسته ...............تایی می شود...............مربع
قسمت های رنگی هر کدام یک دسته را نشان می دهد در هر دسته 4 مربع وجود دارد. سوال 1:
چه عددی با 1500 جمع شود حاصل می شود 1650 سوال 1:
چه عددی با 1500 جمع می شود 1650 سوال 3:
به عددی 8 تا اضافه کنید و سپس 8 تا کم کنید چه عددی بدست می آید؟ سوال 4:
اختلاف دو عدد 35 است اگر یکی از عددها 60 باشد عدد دوم چه عددی است؟ سوال 5:
در شکل روبرو چند کاشی وجود دارد؟
............. دسته ..............تایی می شود ............تا کاشی عددی را با 3 جمع کردیم سپس 5 تا از آن کم کردیم حاصل 36 شد آن عدد را پیدا کن. سوال 6: پایان...